O DRUŠTVU

PLANINSKO DRUŠTVO DRAMLJE

Podpiramo članske aktivnosti na vseh področjih

Planinsko Društvo Dramlje spada med mlajše člane Planinske zveze Slovenije (PZS). Ustanovljeno je bilo 18. januarja 1980.
Društvo s svojim prostovoljnim in aktivnim delom, pestro organizacijo izletov ter pohodov, vključevanjem mladih in nudenje podpore raznim društvenih aktivnostim, vseskozi ohranja okoli 200 članov letno.

Ponosni smo na obnovoljeno planinsko postajanko, ki se nahaja na vrhu hriba Sv. Uršule (Vodule 18, Dramlje) in za katero skrbimo od leta 2000.

Strokovno usposobljeni člani

Vsi naši vodniki in markacisti imajo licenco za svojo usposobljenost in svoje znanje obnavljajo v skladu z zahetvami Planinske zveze Slovenije.

VODNIKI PD DRAMLJE

Golež Zdravko
Lorger Marko
Vodušek Vinko
Trbovc Jaka
Žvegler Roman

MARKACISTI PD DRAMLJE

Arh Slavko
Janez Gorenak
Boštjan Golež

KOLESARSKI VODNIKI PD DRAMLJE

Boštjan Golež
Andrej Zeme

Organiziranost društva

Strokovni člani društva na organiziran način skrbimo za svoja področja usposobljenosti.

GOSPODARSKI ODSEK

Vodja odseka je Marko Lorger, ki povezuje društvo in skrbi za gospodarno ravnanje na vseh področjih.

VODNIŠKI ODSEK

Vodja odseka je Vinko Vodušek, ki skrbi za organizacijo vodnikov ter sodeluje pri organizaciji izletov.

ODSEK ZA POTI

Vodja odseka je Slavko Arh, ki skrbi za urejene in označene poti.

MLADINSKI ODSEK

Vodja odseka je Roman Žvegler, ki v sodelovanju z vrtcem in šolo organizira ter vodi izlete za najmlajše.

TURNO KOLESARSKI ODSEK

Vodja odseka je Boštjan Golež, ki skrbi za kolesarske poti ter organizira dogodke na področju kolesarjenja.

ODSEK ZA INFORMACIJE

Vodja odseka je Zdravko Golež, ki skrbi za preotočnost informacij in nudi podporo članom.

ODSEK ZA VARSTVO NARAVE

Vodja odseka je Andrej Golčman, ki skrbi da naše delo in dejavnosti ne vplivajo na okolje.

Organi društva PD Dramlje

UPRAVNI ODBOR

Marko Lorger, predsednik
Roman Žvegler, podpredsednik
Natalija Žvegler, tajnik
Terezija Lavbič, blagajnik
Vinko Vodušek
Andrej Golčman
Stanislav Arh
Boštjan Golež
Zdravko Golež

NADZORNI ODBOR

Florjan Golčman, predsednik
Marjana Ivenčnik
Jaka Trbovc

ČASTNO RAZSODIŠČE

Janez Gorenak, predsednik
Žan Cmok
Aljaž Čede