DRAMELJSKI POHOD

Vsakoleten zimski pohod od leta 1980

Vsakoleto organiziramo pohod v spomin pohoda legendarne XIV. divizije na Štajersko in prehodimo 8,4 kilometerski del poti XIV. divizije do vasi Sojek. Dolžina celotnega pohoda je 21 km.

Animiran 3D prelet po trasi pohoda

Pot nas vodi iz izhodišča Gasilskega društva Dramlje (1. KT) mimo rojstne hiše Miloša Zidanška v Straži na Gori (2. KT), čez Zgornje in Stare Slemene – Kumšek (3. KT) do Žičke Kartuzije, mimo skrivnostne vasice Špitalič ter preko Grušc (4. KT) in Vodul na Uršulo, kjer bo podelitev značk in priznanj.

V Žički kartuziji se lahko odločite za 2. varianto poti, da ne obiščete vasice Špitalič, ampak pri najstarejšem gostišču v Sloveniji (Gastož), zavijete proti jugu – po republiški cesti do prevala. Pri hiši Stare Slemene 15 zavijete levo v hrib in uživate v lepem razgledu na Dramlje in celoten vzhodni del Celjske kotline. Pot po razvodnici med Savo in Dravo vas pripelje do Grušc (4. KT).

Pohod se konča v postojanki PD Dramlje na Sv. Uršuli.

FEBRUAR 2003

Video zapis s pohoda

Hvala avtorju za dovoljenje za objavo!

Video zapis spremlja pohodnike skozi celotni pohod in nas poleg poučevanja o poti, seznanja tudi s pomembnimi zgodovinskimi dogodki, ki so se zgodili in v spomin katerih se podajamo na pot.

XIV. divizija na Štajerskem

Konec jeseni je glavni štab NOV Slovenije sklenil, da pošlje na Spodnjo Štajersko posebno vojaško enoto, ki so jo od poletja 1943 odlikovali pomembni uspehi na bojiščih takratne Ljubljanske pokrajine. S tem, ko je poslal XIV. divizijo (solidno oboroženo in dobro organizirano, gibljivo enoto s 1112 borci in borkami) na Štajersko, je hotel glavni štab povezati ozemlje s slovenskim življem v politično enoto in si na Štajerskem ustvariti bazo za kasnejše gibanje odporniškega gibanja proti severu v Avstrijo in vzhodu v Madžarsko. Politično vodstvo je hotelo svoj vpliv razširiti tudi na Štajersko, da bi po koncu vojne lažje prevzelo oblast na slovenskem ozemlju. Predvsem pa je hotel osvežiti svoje bojne vrste z mobiliziranci skoraj neokrnjene slovenske Štajerske.